Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Plan Paryskiej organizacji skupiającej 31 krajów uprzemysłowionych bez Rosji podkreśla potrzebę pilnego rozwiązania kryzysu podaży spowodowanego sankcjami i niechęcią klientów do rosyjskiej ropy, co doprowadziło do wzrostu cen paliw.

Zalecenia, które obejmują silniejsze ograniczenie prędkości samochodu, pracę z domu, wprowadzenie tak zwanego samochodu. IEA szacuje, że dni wolne od samochodów w miastach, tańszy transport publiczny i używanie jednego samochodu do przewożenia większej liczby osób (wspólna Jazda) – mogą zmniejszyć popyt na ropę o 2,7 miliona baryłek dziennie przez cztery miesiące.

Ponieważ większość popytu na ropę pochodzi z sektora transportu,dokument mówi, że plan ma na celu „jak zużywać mniej ropy do transportu ludzi i towarów z punktu A do punktu B”, opierając się na” konkretnych środkach”, które zostały już wdrożone w większej liczbie krajów i miast.

W świetle potencjalnej porażki celów IEA w celu zmniejszenia popytu na ropę, wiele państw członkowskich tej agencji, a także inne kraje, wprowadziło lub rozważa dotacje na energię elektryczną i paliwo.

Agencja oszacowała w listopadzie, że dotacje na paliwa kopalne wzrosły w 2021 roku. USA, ponieważ rządy na całym świecie starały się chronić konsumentów przed wzrostem cen poprzez stymulowanie konsumpcji, a także zanieczyszczenia.

IEA wezwała rządy do przyjęcia proponowanych zmian jako stałego rozwiązania nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także w celu zwalczania zmian klimatu.

Leave a comment