Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Minister odwiedził dwór rodziny Stojadinów w Dziupajach i przy tej okazji rozmawiał z mieszkańcami o aktualnych problemach, z jakimi borykają się w związku z posiadaniem pastwisk i ziemi.

Z tej okazji powiedział mieszkańcom, że Ministerstwo za pośrednictwem urzędu gruntów rolnych zajmie się problemami mieszkańców tej wioski i ogłosił, że samorząd wkrótce otrzyma odpowiedzi na wszystkie aktualne tematy.

Zauważył, że środki pomocy dla sektora rolnego w Serbii są w toku i dodał, że budżet dostępny na przyszły rok jest o 18 procent większy niż w 2021 roku.

Pierwszym środkiem przeznaczonym dla producentów rolnych jest zakup mechanizacji i będzie z 15. Nedimovic powiedział, że w grudniu, gdzie 50 procent zostanie zwrócone za sprzęt, a następnie zostaną podjęte niższe środki, które mamy do dyspozycji na mocy ustawy o rolnictwie Serbii.

Zapowiedział, że od wtorku do Zgromadzenia będą rozpatrywane gazety w ustawie o rolnictwie dotyczące elektronicznego wniosku o dotacje za pośrednictwem nowego portalu „E-Agrar”.

Wyjaśnił, że za pośrednictwem tego portalu każdy rolnik będzie mógł kontrolować swój obiekt w dowolnym momencie.

Ponadto zauważył, że dzięki nowemu systemowi cyfrowemu wszystkie formy korupcji i arbitralności funkcjonariuszy zostaną zmniejszone, a także że wszystkie dane będą przejrzyste.

Według lokalnych kupców i hodowców bydła, z którymi rozmawiał minister, największym problemem są pastwiska, które są wynajmowane i mieszczą nielegalne obiekty, w których mieszkają miejscowi.

Samorząd sprzedał nasze pastwisko i zostaliśmy bez miejsca. Mamy stuletnie sanki, które dawno temu były otoczone „dzikimi”. Pojawił się jednak człowiek, który go kupił i musimy go teraz zostawić, powiedział jeden z mieszkańców Dupay.

Sekretarz Prowincji rolnictwa, gospodarki wodnej i leśnictwa Chedomir Christmas odniósł się do dotacji, które Państwo oferuje rolnikom, i zauważył, że budżet, który Sekretariat planuje w przyszłym roku, jest o miliard dinarów większy niż obecny.

Zaznaczył,że producenci rolni są szczególnie zainteresowani konkursem na maszyny dokujące i konkursem na inwestycje w aktywa fizyczne gospodarstw rolnych.

Dla tych, którzy zajmują się hodowlą zwierząt, odbędzie się konkurs na wyposażenie gospodarstw hodowlanych, na które w przyszłym roku planuje się przeznaczyć 110 milionów dinarów z budżetu, z czego Maksymalna kwota na jednostkę przetargową wyniesie 2 miliony dinarów, ogłosił Boże Narodzenie.

Burmistrz Gminy Biały Kościół zajął się problemem, z jakim borykają się obywatele z pastwiskami, i wyjaśnił, że obiekty, które się na nich znajdują, nie zostały zalegalizowane, ponieważ w momencie ich budowy nie było systemu pozwoleń na budowę.

Wskazała, że do tej pory nie przeprowadzono żadnych kontroli na pastwiskach i wyraziła nadzieję, że wszystkie problemy zostaną wkrótce rozwiązane.

Leave a comment