Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Należy zauważyć, że w wielu przypadkach użytkownicy nawet nie wiedzieli, że ich konto nie zostało zamknięte, a bank był nieco winien to konto, ponieważ ostatni kontakt z bankiem miał wiele lat temu i nie informowała ich o długach.

W przypadku długów najczęściej dowiadują się, kiedy złożą wniosek o zatwierdzenie pożyczki w innym banku, na podstawie zrozumienia zapisów biura kredytowego.

NBS stwierdził również, że banki w indywidualnych sytuacjach w przypadku opóźnienia zawierają umowy i obciążają użytkowników specjalnym bardzo wysokim odsetkiem kosztów, takim jak 0,5 procent dziennie na łączną kwotę zaległych rat za każdy dzień opóźnienia i stosując tak wysoką stopę procentową do opóźnienia, zadłużenie użytkowników rosło niezręcznie z dnia na dzień.

Bank Centralny ustanowił również jako nieuczciwą praktykę biznesową banku, która uniemożliwiała użytkownikom nawet ubieganie się o zatwierdzenie pożyczki, dopóki wcześniej nie otworzyli konta bankowego, z którym również wydawano im kartę.

Podano również przykład banku, który zabrania położnikowi ubiegania się o przedłużenie dopuszczalnego kredytu w rachunku bieżącym.

Wynika to z faktu, że podczas urlopu macierzyńskiego otrzymuje prowizję od wynagrodzeń i polityki kredytowej banku oraz wniosek o kredyt, zapewnia jedynie dochód i emeryturę jako regularny napływ, na podstawie którego można ubiegać się o pożyczkę.

NBS ocenił takie traktowanie banku jako dyskryminujące.

Jeśli chodzi o nadużycia kart płatniczych, podano przykład jednego użytkownika, który dokonał niezatwierdzonych transakcji w wysokości 48 000 Rs w ciągu nocy z konta czekowego.

Użytkownik stwierdził, że w tym samym momencie, gdy zobaczył wypłatę, zadzwonił do banku i zablokował konto, pieniądze z jego Konta zostały wypłacone za pośrednictwem Facebooka, a także nie wprowadziły kodu PIN w żadnej sieci społecznościowej.

Procedura z osobami pozostającymi bez pracy

Wyraźny przykład nieuczciwego zachowania banków obserwuje się również u klientów, którzy pozostają bez pracy.

Jak niesprawiedliwe, postanowienia umowne są również ustalane przez tych, którym bankowi przysługuje prawo do spłaty pożyczki w momencie spłaty, gdy użytkownik nie ma regularnego napływu na konto bankowe z powodu utraty pracy, bank bierze to pod uwagę tylko z tego powodu i pobiera wyższą stopę procentową, zgodnie z NBS.

Bank wskazał, że Warunki zostały spełnione, aby zastosować przepis prawny nakazujący użytkownikowi poniesienie kosztów do 3000 dinarów kwoty transakcji oraz że ponieważ żadna pojedyncza transakcja nie przekroczyła tej kwoty, cały koszt spada na użytkownika.

NBS najpierw przyjęło stanowisko, że bank nie może przekazać użytkownikowi pełnej odpowiedzialności za wykonanie transakcji online handlowcom, którzy nie obsługują mechanizmu 3D Secure Code.

W brzmieniu klauzuli wskazano, że jest to tylko jeden z dodatkowych mechanizmów ochrony, który pozwala na stosowanie schematu kart i którego brak sam w sobie nie oznacza, że płatność jest niebezpieczna i dlatego, że duża liczba sprzedawców nie ma tego dodatkowego mechanizmu ochrony.

Leave a comment