Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rzeczniczka ministerstwa finansów Dragana Georgevich powiedziała, że kwota ta jest o 1,8 miliarda dinarów wyższa w porównaniu z październikowym zbilansowaniem, czyli wzrostem o 9,3 miliarda w stosunku do tegorocznego budżetu początkowego.

Zaznaczyła, że na dotacje Ministerstwa zaplanowano 50,6 miliarda dinarów, czyli o dwa miliardy więcej w stosunku do ponownego zrównoważenia i 8,8 miliarda więcej w porównaniu z pierwotnym budżetem na 2021 rok. rok.

Jak zaznaczono w komunikacie, dotacje w sektorze rolnym stanowią 35,25 proc. ogólnej dotacji Państwa.

Najbardziej znaczące środki w wysokości 32,2 miliarda dinarów są przeznaczone na bezpośrednie płatności w rolnictwie, 6,4 miliarda, a dzięki środkom Rozwoju Obszarów Wiejskich na pięć miliardów.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Elena Blagojevich zauważyła, że jest bardzo zadowolona z planowanych alokacji w ramach budżetu na 2022 rok. rok.

„To naprawdę rekordowy budżet na Rolnictwo i dotacje” – powiedziała.

Stwierdziła, że 81 proc. budżetu Ministerstwa Rolnictwa planowane jest na dotacje.

Prezes Zarządu Marian Ristyczewicz zaznaczył, że wzrost podziału Ministerstwa Rolnictwa w propozycji budżetowej na 2022 rok. roku i więcej niż podali przedstawiciele ministerstw i wynosi 19 proc.

Stwierdził, że dzięki interwencjom Dyrekcji hodowli zwierząt w ciągu roku, które wyniosą kilka miliardów dinarów, rolnictwo będzie w stanie osiągnąć do pięciu procent budżetu, zgodnie z prawem.

Bez dalszych dyskusji Komisja Rolnictwa zgromadzenia poparła wysokość środków budżetowych dla Ministerstwa Rolnictwa.

Leave a comment